В Україні можуть з’явитися прокурори-стажисти та відновиться КДКП — ухвалено закон

Серед ухвалених 14 квітня 2022 року законів був також закон, яким передбачається нова посада в органах прокуратури: прокурори-стажисти.

Це передбачено ухваленим у цілому законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів». Законопроєкт 5158 спрямований на те, щоб:

удосконалити добір та підготовку прокурорів, надати можливість молоді здобувати безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури, встановити дві стадії спеціальної підготовки.

Крім того, парламентарі передбачили:

судове оскарження негативного рішення про недопущення до спеціальної підготовки або відмову в зарахування до резерву, надали право Офісу Генерального прокурора призначати виконувача обов’язків голови КДКП до моменту обрання голови органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

Поняття

Закон визначає, що прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначений:

громадянин України, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Конкурс на посади прокурорів-стажистів оголошувати і проводити будуть органи, що здійснюють дисциплінарне провадження. А А також серед кандидатів, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур.

Законом передбачається, що кваліфікаційний іспит для зайняття таких посад полягає у виявленні рівня:

теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, загальних здібностей кандидатів та наявних практичних навичок, необхідних для роботи на посаді прокурора.

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом анонімного тестування та анонімного виконання практичного завдання.

Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту, мінімальний прохідний бал для допущення до наступного етапу кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання —

затверджуються відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження.

Спецперевірка прокурорів та прокурорів стажистів

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження, за Законом також організовує проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

Перевірка проводиться у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зокрема для проведення спеціальної перевірки орган, що здійснює дисциплінарне провадження:

після ухвалення попереднього рішення про допуск осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей стосовно зазначених осіб.

Для цього можуть залучати до проведення спеціальної перевірки:

державні органи, у тому числі спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

Водночас фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати органу, що здійснює дисциплінарне провадження, інформацію щодо доброчесності кандидатів. Такі заяві мають бути надіслані протягом 1 місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата орган, що здійснює дисциплінарне провадження,
розглядає її на своєму засіданні за участю такого кандидата.

Права кандидата:

ознайомитися з такою інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати чи заперечити її.

Рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження, про відмову у зарахуванні до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур може бути оскаржено до суду.

Проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури

Окремо закон передбачає правила проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури.

Інформацію про проведення такого конкурсу орган, що здійснює дисциплінарне провадження, розміщує на своєму офіційному веб-сайті. Таке оголошення повинно бути розміщене не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу.

Стажист не може претендувати на адміністративну посаду.

В оголошенні зазначаються:

окружна прокуратура, в якій є вакантна або тимчасово вакантна посада, кількість таких посад і строк, протягом якого кандидати можуть подати відповідні заяви

На посаду стажиста можуть претендувати юристи, які мають вищу юридичну освіту не нижче рівня спеціаліста. При цьому вимог до стажу практичної юридичної діяльності не має.

Також на посаду прокурора-стажиста може подати заяву кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резерві.

Після такого оголошення прокурори не можуть претендувати на переведення на таку посаду.

Далі орган, що здійснює дисциплінарне провадження, проводить конкурс на призначення прокурорів-стажистів окружних прокуратур.

Визначення претендентів відбувається:

на підставі рейтингу кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту; у разі однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який працював на посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права.

Керівник обласної прокуратури не пізніше 3 робочих днів з дня отримання подання органу, що здійснює дисциплінарне
провадження, видає наказ про призначення кандидата на посаду прокурора-стажиста.

Спеціальна підготовка прокурора-стажиста.

Після призначення на посаду прокурора-стажиста розпочинається спеціальна підготовка. Вона складаєтьсяз:

первинної підготовки, що проводиться Тренінговим центром прокурорів України, тривалістю до 2 місяців; стажування, що проводиться у відповідній окружній прокуратурі, протягом 6 місяців.

Спеціальна підготовка може бути припинена у разі грубого або систематичного порушення прокурором-стажистом порядку її проходження. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення спеціальної підготовки або про її неуспішне проходження, звільняється із займаної посади.

Крім того прокурор-стажист звільняється з посади та зараховується до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних
прокуратур у випадку:

повернення на роботу прокурора, який обіймає відповідну посаду на постійній основі, за умови неможливості переведення прокурора-стажиста за його заявою на іншу вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора цієї або іншої окружної прокуратури.

У разі прийняття рішення про успішне проходження спеціальної підготовки орган, що здійснює дисциплінарне провадження,
надсилає уповноваженому керівникові обласної прокуратури подання про призначення особи на посаду прокурора.

Крім того закон визначає процедури первинної підготовки та стажування прокурорів-стажистів.

КДКП повертається

Зауважимо, що закон знову повертає в правове поле кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП). Змінами передбачено:

органом, що здійснює дисциплінарне провадження, є Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Раніше назву цього органу не було визначено законом, і тому в положеннях прокуратури він називався:

«відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження».

Також уточнено, що КДКП є:

колегіальним органом, що відповідно до повноважень визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів, переведення та звільнення прокурорів з посад.